Stepan Banderra rss Stepan Banderra
Stepan Bandera là ai?

Stepan Banderra là một trong những lãnh tụ của phong trào giải phóng dân tộc Ucraina chống lại quân chiếm đóng Ba lan, Đức và cả chính quyền Xô viết. Cá nhân con người ông đã và đang gây ra các luồng tình cảm đối lập nhau trong các hậu bối tại miền Tây và các người chống đối ông tại miền Đông Ucraina. Việc này có thể thấy rõ chỉ cần thông qua việc một vụ scandal đã xảy ra như thế...