ruble rss ruble
Bloomberg: Tranh giành Donbass không phải bằng xe tank mà bằng đồng Rub

Đồng rub Nga đang dần thu hẹp đồng grinva của Ukraine ở các vùng Donbass bị ly khai chiếm giữ. Hòa bình ở Donbass dẫn đến việc ngừng các hành động quân sự nhưng việc giải quyết xung đột tiếp theo đang đi vào ngõ cụt. Trong khi đó ở các vùng bị ly khai chiếm giữ ngày càng chuyển đổi gần với Nga hơn đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế. Tạp chí Bloomberg nghiên cứu đồng rub của Nga...