phim ngắn rss phim ngắn
Phim cực ngắn về những đứa nhỏ ỏ xóm chài nghèo, những ước mơ nghe đau đáu

Phim "Thì sông cứ chảy" dài khoảng 4 phút là dự án phim đầu tay của cô gái trẻ Mai Huyền Chi, quay phim Tạ Nguyên Hiệp. Mở đầu phim là cuộc sống mang hơi thở vùng sông nước trên những ngôi nhà nổi ở vùng ven thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Những đứa nhỏ ỏ xóm chài nghèo, ước mơ đơn giản, muốn được lên bờ, muốn được đi học, muốn có tiền trả nợ bố mẹ.... Nghèo đói do...