Phạm Ngọc Tiến rss Phạm Ngọc Tiến
Chọn

Vũ Anh có một mối giao tình nhỏ nhỏ với nhà văn Phạm Ngọc Tiến. Cùng anh mấy lần đi phát áo ấm, chăn ấm cho các cháu học sinh miền núi Tây Bắc. Lần cả đoàn đi Nậm Chà đầu năm 2015, trong bữa ăn tối tại trụ sở của Sông Đà 5, lần đầu tiên được nghe anh đọc bài thơ có tên: Chọn. Vũ Anh vốn là người không thích thơ nhưng rất thích bài thơ này. Tìm mãi mà không được. Cuối cùng...