PACE rss PACE
Trong nghị quyết của PACE gọi Nga là nước xâm lược

Hội nghị nghị viên của hội đồng Châu Âu (PACE) chính thức công nhận sự xâm lược của Nga ở Ukraine và công nhận sự chiếm đóng phần tỉnh Donesk và Lugansk. Đại biểu nhân dân của "Khối Pietr Poroshenko" Irina Gerashenko đã thông báo về tổng kết hội nghị PACE ở Strasburg trên trang FB của mình như vậy. Bà lưu ý sự quan trọng rằng trong nghị quyết của PACE "lần đầu tiên bằng tài liệu...