lợi ích rss lợi ích
Tạp chí Nga nói xung đột Ukraine phục vụ lợi ích Trung Quốc

Cuộc xung đột ở Ukraine đã được Trung Quốc nhìn thấy như một cơ hội để cân bằng với chiến lược xoay trục của Mỹ sang châu Á. Theo một bài báo đăng trên Ekspert (tạp chí về doanh nghiệp và tin chính trị bằng tiếng Nga) hôm 2/2, Ngoại trưởng Nga đã thuyết phục thành công các đối tác Trung Quốc và Ấn Độ trong việc kêu gọi tất cả các bên trong cuộc xung đột Ukraine thực hiện...