Hỗ trợ Ukraina rss Hỗ trợ Ukraina
IMF phá vỡ kế hoạch của Moscow muốn làm Ukraina phá sản

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã đồng ý thay đổi chính sách không khoan nhượng hiện hành đối với các khoản nợ cho các chủ nợ, điều này cung cấp khả năng hỗ trợ thêm cho Ukraina. IMF sẽ thay đổi các quy tắc cho vay để tiếp tục hỗ trợ cho các quốc gia có chủ nợ nợ chính thức. Những thay đổi này nhằm hỗ trợ cho Ukraina, trong trường hợp Ukraina buộc phải chi đi một khoản thanh toán...