Charles Nguyễn Cường rss Charles Nguyễn Cường
Giáo sư gốc Việt đầu tiên làm trưởng khoa ở ĐH Mỹ

GS Charles Nguyễn Cường người Mỹ gốc Việt đầu tiên (và hiện là một trong hai người) giữ chức Khoa trưởng tại một trong những đại học của Mỹ. Người đàn ông 43 năm xa xứ chia sẻ những yếu tố chính cho các thành công của mình ở xứ người là sự cần cù, tính thành thật và lòng vị tha. 13 năm qua, ông là trưởng khoa ở Trường ĐH Công giáo Hoa Kỳ - Catholic University of America (CUA) -...