chân dài rss chân dài
Vợ chân dài sẽ giỏi “chuyện ấy”?

Người xưa để lại câu đúc kết “trường túc bất chi lao” ngụ ý rằng người phụ nữ chân dài thì rất mạnh mẽ ở chốn phòng the. Chiểu theo đúc kết ấy rất nhiều nam giới mải miết đi tìm cho mình những cô vợ chân dài. “Những cô mình sếu chân giang. Một đêm giết chết cả làng giai tơ”. Ở văn phòng công ty X. không ai là không thuộc câu ngâm nga cửa miệng của Đại Hoàng – một...