Bộ trưởng Ngoại giao Nga rss Bộ trưởng Ngoại giao Nga
“Áp lực bên ngoài không thể buộc Nga điều chỉnh đường lối của mình”

Những áp lực từ bên ngoài không thể dẫn tới việc Nga phải xét lại chính sách đối ngoại cơ bản. Đây là tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov hôm 27/2 tại Học viện Ngoại giao Liên bang Nga. Theo Tiếng nói nước Nga, "Áp lực từ bên ngoài sẽ không dẫn đến sự điều chỉnh đường lối nguyên tắc mà nước Nga coi là điều đúng đắn", Bộ trưởng Ngoại giao Nga nhấn...