an ninh thế giới rss an ninh thế giới
Biến đổi khí hậu và cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên đang làm đảo ngược tình hình chính trị thế giới

Sự cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên đang đặt ra thách thức rất lớn cho nền thịnh vượng và an ninh quốc gia, lớn hơn cả các đe dọa truyền thống về quân sự Cộng đồng tình báo và an ninh Mỹ hàng ngày đang phải đau đầu trước thực tế ngày càng cấp bách: sự khan hiếm tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu toàn cầu đang là mối nguy hại trực tiếp đối với sự thịnh...