AEC rss AEC
Chơi khắp Đông – Tây, vẫn phụ thuộc hàng Trung Quốc

Nhiều dự báo cho thấy Việt Nam có cơ hội tăng trưởng xuất nhập khẩu mạnh mẽ nhờ vào hàng loạt các hiệp định thương mại tự do. Tuy nhiên, các báo cáo này cho thấy, sự phụ thuộc thương mại vào Trung Quốc vẫn rất lớn, thậm chí còn gia tăng. Cơ hội vào top 10 thế giới Báo cáo dự báo thương mại toàn cầu VN của Ngân hàng HSBC vừa đưa ra dự báo: xuất khẩu của VN sẽ đạt tăng...

Bao giờ Việt Nam mới thoát khỏi cái bóng “kém phát triển”

Theo các chuyên gia kinh tế, tâm lý “Việt Nam vẫn là nước kém phát triển”, sẽ làm nảy sinh tư tưởng thủ cựu, chậm cải cách, không vươn lên ở bộ phận cơ quan nhà nước hiện nay. Việt Nam đã và đang gia nhập sâu rộng vào xu hướng toàn cầu hóa với nhiều hiệp định có tính liên khu vực rất cao. Tuy nhiên, ngay tại sân chơi ASEAN, Việt Nam vẫn ở trong bốn nước kém phát triển (CLMV –...