Thủ tướng Hung rss Thủ tướng Hung
Việc liên kết của Ukraine vào EU sẽ tiêu tốn của EU 25 tỉ Euro mỗi năm – Thủ tướng Hung

Ông Orban lưu ý rằng không chống lại việc nhận Ukraien vào EU. Việc liên kết Ukraine vào EU sẽ tiêu tốn của EU 25 tỉ Euro mỗi năm. Thủ tướng Hung Orban đã có ý kiến như vậy trong buổi phỏng vấn của báo Handelsblatt, hãng TASS đưa tin.  "Chúng ta cần phải xác định rõ ai sẽ là người trả 25 tỉ Euro hàng năm cần thiết để trợ giúp Ukraine" - Chính khách nói. "Cho đến giờ khi mà vấn đề...