rửa gà rss rửa gà
Chiêu rửa độc cá, gà trước khi ra chợ

Mua gà nuôi bằng thức ăn công nghiệp về thả vườn, bồi bổ bằng thóc, cám, gạo cả tháng, gà sạch thuốc, sạch thức ăn tăng trọng mới bán kiếm lời. Đó là kiểu “rửa gà” đang là mốt trong thời thực phẩm nhiễm bẩn. Không chỉ gà, cá, vịt, lợn cũng đang được thực hiện cách làm trên. Tuy nhiên, mô hình này còn quá ít so với nhu cầu sử dụng. Kiếm tiền triệu từ “rửa...