nông nghiệp Israel rss nông nghiệp Israel
Doanh nghiệp Việt Nam có thể làm nông nghiệp tốt hơn Israel?

Một thông điệp ngắn gọn nhưng đầy đủ thu hút được sự chú ý đặc biệt của đoàn doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia Hội chợ Agritech 2015 tại Israel đó là: Nông nghiệp là văn hóa của chúng tôi (Agri is our Culture). Phải chăng đó là nguyên nhân sâu xa giải thích cho thành công trong lĩnh vực nông nghiệp của quốc gia này? Đoàn doanh nghiệp Việt Nam thăm quan thực tế sản xuất ở một trang trại...