Nổ bom rss Nổ bom
Ở tỉnh Lugansk xảy ra vụ nổ trên tuyến đường sắt

Kết quả của vụ nổ là tàu hỏa chở than cho nhà máy nhiệt điện Schaschinskyi bị trật bánh. Ở quận Stanichno-Luganskyi của tỉnh Lugansk tuyến đường sắt bị đặt bom và đoàn tàu chở than bị trật bánh. Lãnh đạo BNV tỉnh Anatolyi Naumanko thông báo. "Hôm nay gần 15h15 ở quận Stanichno-Luganskyi - ga Hạ Chieplaya tuyến được sắt đã bị phá nổ và hậu quả là đoàn tàu chở than cho nhà máy điện...