chuyên cơ của tổng thống Mỹ rss chuyên cơ của tổng thống Mỹ
Bí mật của Obama trên chuyên cơ Air Force One

Với hình ảnh lá cờ Mỹ và huy hiệu tổng thống cùng dòng chữ ký khổng lồ United States of America, chiếc chuyên cơ Tổng thống Air Force One là một huyền thoại. Nhiệm vụ của chiếc máy bay Air Force One là đáp ứng nhu cầu đi lại bất cứ đâu, bất cứ khi nào của các tổng thống Mỹ. Air Force One (Không lực 1) là thuật ngữ được dùng để chỉ chuyên cơ của Tổng thống Mỹ. Chiếc máy bay này...