Cài đặt OpenCV với Visual Studio trên Windows rss Cài đặt OpenCV với Visual Studio trên Windows
Cài đặt OpenCV 3.0 với Visual Studio 2012 trên Windows 10 64bit (Phần 2)

Sau khi đã cài đặt thư viện OpenCV và thiết lập System PATH trong Windows, việc tiếp theo đó là thiết lập để tích hợp thư viện OpenCV vào 1 dự án (Project) bên trong bộ ứng dụng phát triển nổi tiếng Visual Studio (VS) của Microsoft. Trong phần này chúng ta sử dụng phiên bản Visual Studio 2012 Pro và nên tảng Windows 10 64bit. Xem phần 1: Cài đặt OpenCV 3.0 với Visual Studio 2012 trên Windows 10 64bit (Phần...

Cài đặt OpenCV 3.0 với Visual Studio 2012 trên Windows 10 64bit (Phần 1)

Loạt bài này sẽ hướng dẫn cơ bản cách cài đặt OpenCV dựng sẵn (pre-build) với Visual Studio 2012 trên nền hệ điều hành Windows 10 64 bit. Bước 1: Vào địa chỉ này để tải về thư viện OpenCV Bước 2: Chọn Build mà bạn muốn sử dụng và tải về Bước 3: Hãy chắc chắn rằng bạn có quyền admin. Click 2 lần vào file vừa tải về và chọn thư mục để giải nén. Ở đây tôi chọn thư mục...