Gói khí đốt rss Gói khí đốt
Kiev không đủ 1 tỷ Euro cho khí đốt – Reuters

"Gói khí đốt mùa đông" mới sẽ có giá tổng cộng 1,5 tỷ Euro. "Gói khí đốt mùa đông" mới sẽ có tổng giá trị gần 1,5 tỷ Euro. Chính quỹ như vậy cần thiết để đảm bảo cung cấp khí đốt cho nước này trong mùa sưởi ấm sắp tới, trong tài liệu của chính quyền Đức mà Reuters có được vào thứ 2, 22/6, có nói. Trong khi đó Ukraine không đủ gần 1 tỷ để trả tiền khí đốt. Tài liệu...