Wikipedia UKraine giới thiệu “chương trình giáo dục”

Bách khoa toàn thư Wikipedia Ukraine giới thiệu một mô-đun phần mềm đặc biệt, được gọi là “Chương trình giáo dục”. Theo thông báo của  “Wikimedia Ukraine” dự án đã được tạo ra như một phần của chương trình giáo dục Wikipedia Ukraine, nhằm chủ động giúp các giáo viên tích hợp thêm nhiều những bài viết Wiki, bản dịch bằng tiếng Ukraine thông qua mô-đun phần mềm này trong quá trình giáo dục, cũng như là một hình thức khuyến khích sinh viên tự học, một phần hoặc toàn phần, thay thế bằng hình thức viết văn bản truyền thống. Như vậy từ điển bách khoa trực tuyến Wikipedia Ukraine  sẽ trở thành một công cụ giảng dạy phổ biến đối với giáo viên, ngoài ra mỗi sinh viên, học sinh đều có thể trở thành một biên tập viên Wikipedia tại chỗ. Theo các nhà tổ chức, với hình thức này các sinh viên, học sinh trong khuôn khổ đào tạo có thể đóng góp được những việc hữu ích cho xã hội.

Điều này thực tế đã khá phổ biến trên thế giới, đặc biệt là ở Mỹ và Canada, nơi mà trong năm 2010 đã có khoảng 8.000 sinh viên đã viết Wikipedia trong khi nghiên cứu.

P.S. Wikipedia là một bách khoa toàn thư tự do,  là kết quả của sự cộng tác của chính những người đọc từ khắp nơi trên thế giới. Trang mạng này có tính chất wiki, có nghĩa là bất cứ ai cũng có thể vào xem và biên tập nội dung do bạn viết ra.

http://www.day.kiev.ua/ru/news/131014-ukrainskaya-vikipediya-vvodit-education-program


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề