Ukraina: Hơn 700.000 linh hồn người chết nhận trợ cấp xã hội

Trụ sở điều phối cứu trợ xã hội liên ngành về các vấn đề giúp đỡ cho những người tái định cư (thành phần trong đó bao gồm, đại diện của Bộ Nội vụ, Cơ quan an ninh SBU và Bộ tình trạng khẩn cấp) đã tính số lượng người tái định cư ở Ukraina là 700.000 người ít hơn con số mà Bộ Chính sách xã hội đã đăng ký, báo ZN.UA viết.

Nền tảng cho các ma thuật thao tác quy mô lớn và lạm dụng quyền lực trong lính vực cung cấp trợ giúp xã hội cho những di dân là thiếu quan điểm rõ ràng của chính phủ về quy chế dành cho những công dân  đang sinh sống ở các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, cũng như sự thất bại của Bộ Chính sách xã hội về thành lập việc đăng ký thống nhất Nhà nước đối với những người vô gia cư (người di tản trong nội địa).

Do đó, trụ sở liên ngành phối hợp và Bộ đã đưa ra những con số hoàn toàn khác nhau về số lượng người di cư. Theo con số của Trụ sở liên ngành vào ngày 31 tháng Ba, từ lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng, cũng như từ các khu vực của ATO di chuyển sang các vùng lãnh thổ khác của Ukraina có 1027728 người. Trong khi đó vào ngày 21 tháng 3 như con số của Bộ chính sách xã hội đưa ra cho biết là họ đã đăng ký tới 1747457 người. Như vậy có sự chênh lệc lên đến – hơn 700 nghìn.

” Cơ quan Liên ngành điều phối tổng quát và xuất bản thông tin hiện tại về những người định cư mới đã đến trong lãnh thổ được phía Ukraina kiểm soát, theo thỉnh cầu của họ đã được các trụ sở các vùng của Ukraina sắp xếp và phân bổ”, – Thứ trưởng Bộ trạng khẩn cấp nhà nước Melchutsky Oleg, người đứng đầu trụ sở cho biết.

Còn Bộ Chính sách xã hội, theo ông, theo quyết định của Văn phòng chính phủ №509 «Về thống kê danh sách người di tản” đang đưa vào áp dụng cơ sở dữ liệu thông tin thống nhất đối với người di tản, trên cơ sở đó tất cả những người di tản phải trình các chứng chỉ tương ứng khi nhận khoản trợ cấp, bao gồm cả những người từ chối chỗ ở tạm thời, cũng như những người tạm thời rời khỏi lãnh thổ không dưới quyền kiểm soát của Ukraina đối với việc nhận lương hưu và các khoản thanh toán xã hội khác.

Bằng cách này, thì thòi ra con số hơn 700.000 người di tản trong các dữ liệu thống kê khác nhau – Con số đó chính là những người đang sống trong các vùng tạm chiếm, được cơ quan bảo trợ xã hội người di cư đã đăng ký họ như là đối với những người đã di tản. Và, dĩ nhiên họ được nhận trợ cấp xã hội của nhà nước, bao gồm cả lương hưu.

Như Politeka viết, trong tháng 12 năm 2015 Bộ trưởng Bộ Chính sách Xã hội Pavlo Rozenko đã loan báo rằng trong tháng 1 năm 2016 chính phủ sẽ xác minh các công dân Ukraina, những người đang nhận trợ cấp xã hội và các loại ưu đãi. Điều này áp dụng đối với người di tản trong nước. Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Natalia Yaresko, điều đó sẽ tiết kiệm khoảng 5 tỷ UAH cho quỹ nhà nước.

Trong đầu tháng ba ông Rozenko đã nói rằng việc lập hồ sơ giấy tờ cứu trợ và tái định cư đã hình thành những sơ đồ tội phạm rất lớn, nơi mà đang xoay lượng tiền nhà nước tới hàng tỉ UAH. Ông nói rằng, theo đánh giá của cơ quan an ninh SBU ước tính có khoảng 30-40% người “di tản” nhận tiền trên lãnh thổ Ukraina, nhưng thực sự lại sống trong cái gọi là “LNR / DNR”.

Theo lời đại diện của phía Ukraina trong phân nhóm cơ quan chính trị liên hệ ba bên nhằm giải quyết tình hình ở Donbass Roman Bezmernuy, theo kết quả của năm ngoái, chính quyền Ukraina đã chuyển cho cư dân vùng chiếm đóng là 34 tỷ USD dưới  dạng lương hưu  và các khoản thanh toán xã hội khác.

T.V (theo meta)


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề