Ukraina không có cải cách thì không có chế độ miễn thị thực với EU- Juncker

Ukraina phải tiến hành một loạt các cải cách tư pháp và quyền con người, trước khi được cấp chế độ miễn thị với EU đối với công dân của mình. Đây là tuyên bố của Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Jean-Claude Juncker, trong thư gửi cho Tổng thống Ukraina Petro Oleksiyovych Poroshenko, tạp chí Euractiv cho biết.

“Tiến bộ trong việc thực hiện những cải cách trong cuộc chiến chống tham nhũng vẫn là một trong những ưu tiên trọng điểm nhằm đạt được một chế độ miễn thị thực với EU cho công dân Ukraina” – Juncker tuyên bố.

Trong một bức thư gửi Tổng thống Ukraina Poroshenko Chủ tịch Ủy ban châu Âu kêu gọi nhanh chóng thành lập các cơ quan độc lập chống tham nhũng.

Theo ông, Ukraina cũng cần phải thay thế luật lao động,nhằm cắm phân biệt đối xử dựa trên khuynh hướng tình dục và bản sắc giới tính và thành lập một cơ quan trả lại tài sản bị tịch thu.

Theo báo cáo, Quốc hội nUkraina vào thứ Năm đã có thể chỉ bỏ phiếu thông qua có 2 trong số 13 dự luật cần thiết cho việc áp dụng chế độ miễn thị thực.

Đặc biệt, các đại biểu đã không thể thông qua mục hai bộ luật 3040, nhằm cung cấp thành lập Cơ quan Quốc gia về việc xác định, điều tra và quản lý tài sản có nguồn gốc từ tham nhũng và các loại tội phạm khác.

Ngoài ra, các đại biểu Quốc hội đã từ chối xem xét quy định của Bộ luật Lao động về việc nghiêm cấm kỳ thị việc làm, mà kỳ thị việc làm là một điều kiện tiên quyết của EU đối với việc bãi bỏ thị thực cho công dân Ukraina.

Nguồn: sự thật châu Âu


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Cùng chủ đề