Đứng riêng rss Đứng riêng
Chúng mình cũng vui nên nắm chặt tay nhau!…

Lời tác giả: Nhân kỷ niệm 60 năm giải phóng thủ đô tôi Post bài thơ tôi sáng sáng tác về Hà Nội thân yêu của những người con xa xứ cũng như của đồng bào cả nước. Với tình yêu thủ đô vo hạn tôi gửi gắm tính cảm của mình và mong đại diện cho đồng bào xa tổ quốc luôn luôn hướng về thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến với một tình yêu nồng cháy của những người co tha...