Truất quyền phủ quyết của Nga: Ảo tưởng

Dự định của Ukraina thuyết phục Liên Hiệp Quốc truất quyền phủ quyết của Nga trong Hội đồng bảo an ở khóa họp Đại hội đồng lần thứ 63 sắp khai mạc này vừa dễ hiểu lại vừa khó hiểu.

Nó dễ hiểu bởi quan hệ của Ukraina với Nga căng thẳng và thù địch, chính phủ hiện tại ở Kiev sẵn sàng làm tất cả những gì có thể để hạ thấp uy tín và uy quyền của Nga trên trường quốc tế.

Ukraina lại còn chưa nguôi nỗi hậm hực về việc Nga đã phủ quyết một dự thảo nghị quyết trong Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc với nội dung lên án Nga liên quan đến chuyện ở Ukraina. Kiev hiện nuôi hy vọng được bầu làm thành viên không thường trực của Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc tại khóa họp này.
Nó khó hiểu bởi vì dự định của Ukraina hoàn toàn phi thực tế. Chính phủ Ukraina thừa biết việc ấy không thể khả thi mà vẫn theo đuổi. Dẫu quyền lực và uy thế đến mấy thì Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc cũng không thể làm suy suyển quyền phủ quyết của 5 thành viên thường trực Hội đồng bảo an, trong đó có Nga.
Tất cả 193 thành viên hiện tại của Liên Hiệp Quốc đều không phủ nhận sự cần thiết phải cải tổ Liên Hiệp Quốc nhưng cho tới nay công cuộc cải tổ này tiến triển gần như không đáng kể. Những thành viên thường trực Hội đồng bảo an không muốn có thêm thành viên khác được quyền phủ quyết chứ chưa nói đến sẵn sàng từ bỏ, thay đổi hay hạn chế bớt quyền phủ quyết hiện có. Dự định nói trên của Ukraina trong thực chất là ảo tưởng.
Việc Ukraina cố đấm ăn xôi như thế chắc có lý do ở chỗ muốn lợi dụng động tác ngoại giao trên để làm Nga mất mặt và tổn hại uy danh trong Liên Hiệp Quốc. Thôi thì đối với nước này, có được chút ít vẫn còn hơn không được gì.
Theo Thanhh niên


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề