Tiếng Anh

Hai vợ chồng ra nước ngoài nghỉ. Vừa vào phòng vợ thấy một con chuột bèn hét toáng lên:

– Anh gọi ngay xuống lễ tân. Anh con biết tí tiếng Anh chứ em thì mù tịt.

Chồng gọi xuống lễ tân:

– Hallo

– Hallo

– Do you know “Tom and Jerry”?

– Yes, I do

– Jerry is here

Vui Vui


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề