WHO rss WHO
‘Đại dịch đẻ mổ’ trên toàn cầu

Tỷ lệ đẻ mổ tăng vọt trong những năm gần đây. Brazil, nơi có tỷ lệ đẻ mổ là 56%, đã ra các biện pháp mới nhằm tránh việc phẫu thuật không cần thiết. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nói đây là khuynh hướng trên toàn cầu, và có nhiều lý do khác nhau khiến các bà mẹ không muốn sinh con theo cách tự nhiên. Nay, cần phải có một mẫu đơn với chữ ký của bà mẹ sắp sinh con...