Trương Xuân Thiên rss Trương Xuân Thiên
Tâm thư của một “con lợn” gửi nhà văn Trang Hạ

Ngay sau bài viết Trang Hạ: "Đàn ông về nhà chỉ ăn – tắm – ngủ khác gì con lợn", nhà thơ trẻ Trương Xuân Thiên đã tự nhận mình là một con lợn và viết thư gửi đến nhà văn Trang Hạ. Thưa cô Trang Hạ! Trước hết tôi xin tự giới thiệu tôi là một thằng đàn ông mà sau khi đọc bài viết của cô tự thấy mình là một con lợn đực. Một con lợn đích thực. Một con lợn giống như bao...