Tổng thanh tra rss Tổng thanh tra
Ukraina: sa thải và điều tra Tổng Thanh tra tài chính Nhà nước

Trong phiên họp chính phủ Ukraina hôm 4/4, nội các chính phủ đã chính thức quyết định miễn nhiệm Nicholas Gordienko khỏi chức vụ Tổng thanh tra tài chính Nhà nước. Ngoài ra còn chuyển tài liệu liên quan cho Viện Công tố Ukraina điều tra chính thức. Theo thông cáo báo chí của chính phủ "dựa trên rất nhiều các hành vi vi phạm pháp luật được phát hiện trong các cuộc điều tra nội bộ, quyết...