say rượu rss say rượu
Trang Trần “sốc” trước sự độ lượng của Công an

Và hôm nay, Trang Trần, sau khi được tại ngoại, đã chính thức có lời xin lỗi tới lực lượng công an và đông đảo người hâm mộ. Một lời xin lỗi, theo tôi là chân tình, và dù khá muộn nhưng chắc chắn nó sẽ phần nào làm cho Trang Trần nhẹ lòng hơn. Lời xin lỗi của Trang Trần cũng có ý nghĩa như một cái tát trời giáng vào đám dân chủ ăn theo nói...