Philipines kiện Trung Quốc rss Philipines kiện Trung Quốc
Biển Đông và cuộc chiến pháp lý giữa Trung Quốc – Philippines năm 2015

Trung Quốc đã tuyên bố sẽ không hầu tòa vào năm 2015 nhưng nhiều chuyên gia nhận định một phiên tòa xét xử với một bên vắng mặt vẫn sẽ được tiến hành. Vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc bắt đầu vào tháng 1/2013, Philippines nộp Tuyên bố khởi kiện lên Tòa Trọng tài được thành lập theo Phụ lục VII của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển yêu cầu xem xét việc một số vấn...