phân tích Nghị định miễn thị thực cho hơn 80 nước của Belarussia rss phân tích Nghị định miễn thị thực cho hơn 80 nước của Belarussia
Trên biên giới của sự sụp đổ – Portnikov

Giám đốc FSB Alexander Bortnikov đã chấm dứt sự tồn tại của một dự án không tồn tại. Sau khi có quyết định của lãnh đạo ngành An ninh quốc gia về việc thành lập khu vực biên giới giữa Nga và Belarus,  một trong những trong những thuộc tính trong đường lối hội nhập Nga-Belarus đã bị  biến mất. Nhưng công bằng mà nói thì Bortnikov chỉ là một (trong nhóm lãnh đạo), trong những ...