Novgorod rss Novgorod
Ở Nga, đã xảy ra trường hợp phá sản đầu tiên ở cấp tỉnh

Tại Liên Bang Nga khu vực tỉnh Novgorod là vùng vỡ nợ đầu tiên theo xác định của Standard & Poors. Các chuyên gia cảnh báo rằng tình hình đó có thể được lặp lại trong các khu vực khác. Vùng Novgorod đã không thể hoàn trả khoản vay của ngân hàng VTB, đại diện sở tài chính tỉnh đã thông báo cho kênh truyền hình kinh doanh Nga RBK. Thời gian đáo hạn của khoản vay đã được thiết lập...