motor-sich rss motor-sich
Ukraina đã chế tạo máy bay trực thăng quân sự mới

Ở Ukraina, trên cơ sở của trực thăng Mi-2 một loại máy bay trực thăng đa mục đích, được chế tạo ở thời Liên Xô đã chế tạo ra một máy bay trực thăng quân sự tấn công mới Mi-2MSB. Máy bay trực thăng này được trang bị vũ khí chiến đấu do Ukraina sản xuất và có thể được sử dụng trong khu vực ATO. Máy bay trực thăng được thiết kế bởi các kỹ sư  của nhà máy chế tạo động...