Lushenko rss Lushenko
Ông Lushenko từ chức lãnh đạo khối Poroshenko

Đại biểu nhân dân viết đơn xin từ chức, thư ký báo chí của ông thông báo. Đại biểu nhân dân Lushenko viết đơn từ chức chủ tịch khối Poroshenko. Thư ký báo chí của ông, Larisa Sargan thông báo như vậy. Về nguyên nhân quyết đinh bất ngờ như vậy thư ký báo chỉ của chính khách và bản thân ông Lushenko không thông báo gì cả. Nhưng, như báo Sự thật Ukraine đưa tin, từ nguồn của các...