lệnh ngừng bắn rss lệnh ngừng bắn
Ukraine: Phe ly khai lợi dụng lệnh ngừng bắn để tái tập hợp

Ngày 1/3, quân đội Ukraine cho rằng lệnh ngừng bắn đã được tuân thủ đầy đủ trong đêm 28/2 ở các khu vực miền Đông do lực lượng ly khai kiểm soát, song cảnh báo rằng quân ly khai đang lợi dụng lệnh ngừng bắn để tái tập hợp lực lượng và tiến hành những cuộc tấn công mới nhằm vào các cứ điểm của quân chính phủ. Người phát ngôn quân đội Ukraine, ông Andriy Lysenko nói: "Nhằm...