kivalov rss kivalov
“Avtomaydan” đã ghi hình cung điện Kivalov ở Odessa

Các tích cực viên của phong trào "Avtomaydana" đã ghi lại hình ảnh cung điện của cựu đại biểu quốc hội thuộc khối Đảng các khu vực, một thành viên của Hội đồng lập pháp tối cao của ở Odessa Serhiy Kivalov. Ngôi nhà mà trong dân chúng gọi là "Cung điện của Harry Potter." Chính thức thì đó là một "quần thể" của trường Đại học Nhân đạo Quốc tế (MGU), một trong những tòa nhà của...