khởi nhiệp rss khởi nhiệp
Trần Việt Hưng: Cựu sinh Cambridge, Stanford bỏ kinh tế chọn Startup giáo dục

Tốt nghiệp đại học Cambridge chuyên ngành kinh tế, sau đó theo học thạc sĩ tại đại học Stanford, Trần Việt Hưng không chọn làm việc tại các ngân hàng, mà lại hướng tới một con đường rất khác: Giáo dục. Về nước vì trong nước … dễ xin việc hơn Sinh năm 1985, Trần Việt Hưng có vẻ ngoài khá trẻ so với tuổi. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, ít ai ngờ được Hưng là một người có lý...