EEU-Việt Nam rss EEU-Việt Nam
Nga phê chuẩn thỏa thuận khu vực thương mại tự do EEU-Việt Nam

Theo Sputnik, trong một tuyên bố ngày 25/5, Nội các Nga cho biết Thủ tướng nước này Dmitry Medvedev đã phê chuẩn một thỏa thuận khu vực thương mại tự do giữa Liên minh Kinh tế Á-Âu (EEU) với Việt Nam. Tuyên bố có đoạn viết: "Việc thực thi thỏa thuận này sẽ góp phần vào sự gia tăng kim ngạch thương mại song phương và sự phát triển các mối quan hệ thương mại-kinh tế giữa các bên tham...