đồng minh Mỹ rss đồng minh Mỹ
Điều đang diễn ra: ngày càng nhiều đồng minh của Mỹ tham gia vào liên minh anti dollar

Chính phủ Hoa Kỳ chỉ đi từ "Xin vui lòng, em bé, không để lại cho tôi", mối đe dọa thất vọng và rên rỉ. Sau khi Anh tuyên bố sẽ tham gia cơ sở hạ tầng Trung Quốc dẫn đầu châu Á mới của Ngân hàng Đầu tư (AIIB) là một thành viên sáng lập vào cuối tuần trước, Đức, Pháp và Ý đã quyết định ngày hôm qua để theo sự dẫn dắt của Anh và gia nhập. Là nước Anh? Vương Quốc Anh tham...