chiến tranh cục bộ rss chiến tranh cục bộ
Putin biết Nga chưa sẵn sàng tiến hành ngay cả một cuộc chiến tranh cục bộ – Brzezinski

Ở chính quyền Mỹ luôn có thái độ chiếm ưu thế, rằng việc cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine có thể tăng cường thêm sự xâm lược của Nga, nhưng Washington có thể sử dụng yếu tố này để có thể ở trên thế chủ động, để ghìm những nỗ lực của ông Putin đi xa hơn. Quan điểm này được thể hiện bởi cựu cố vấn của Tổng thống Hoa Kỳ, một nhà khoa học chính trị nổi tiếng...