bánh chưng rss bánh chưng
Khi ta đi đất cũng hóa tâm hồn

Ngoài trời âm 6 độ nhưng trong nhà cái không khí tết đã hừng hực rùi. Chỉ còn muơi ngày nữa , nàng Xuân sẽ đến gõ cửa từng nhà con dân đất Việt .Mặc dù mình chẳng thích cái lòe loẹt, cái hoàng tráng của mấy khẩu hiệu đón tết như mấy cái loa phuờng, mà bạn TL đã đưa lên „Mừng Đảng Mừng xuân“ nhưng dù sao cũng công nhận một sự thực , cái màu đỏ , cái sự to tát rực rỡ ấy...