bản sắc Việt ở nước ngoài rss bản sắc Việt ở nước ngoài
Thân thương giàn su su của người Việt trên đất Mỹ

Mỗi lần bước ra khu vườnở thành phố Portland, tiểu bang Oregon, Hoa Kỳ, nhìn những giàn su su của người Việt trên đất Mỹ, lòng tôi lại thấy vui vui. Thích lắm trái su su buông mình xinh xắn mà tâm hồn mình tự dưng thanh thản, nhẹ nhàng trong nỗi nhớ quê hương. Nhớ ngày nhỏ còn sống ở quê hương Vĩnh Long, mẹ tôi có một vườn rau xanh tự trồng phía sau nhà. Tuổi thơ của chị em em tôi...