Сакварелидзе rss Сакварелидзе
Ukraina: Sakvarelidze đảm nhiệm chức trưởng công tố tỉnh Odessa

Phó Tổng công tố thứ nhất Ukraina David Sakvarelidze sẽ kiêm luôn chức Trưởng công tố tỉnh Odessa. Theo tin báo chí, ngày mai ông sẽ ra mắt trên cương vị mới tại Odessa. Đồng thời ông Sakvarelidze vẫn giữ chức Phó Trưởng Công tố thứ nhất Ukraina. Ông David Sakvarelidze là người đưa ra phát ngôn có người đã đưa ra đề nghị hối lộ ông 10 triệu usd khi ông đang là Phó tổng công tố...