Tại sao đối với con người mọi thứ đều tồi tệ – giải thích của năm vị tiên tri người do thái.

5 мудрых евреев о том, почему все плохо

Vị thứ nhất nói:  đối với con người mọi thứ đều tồi tệ bởi vì mỗi người có chỗ này (chỉ tay lên trán) là rất tồi.Đó là  Moisei.

Vị thứ hai  nói:  đối với con người mọi thứ đều tồi tệ bởi vì mỗi người có chỗ này (chỉ tay vào trái tim) là rất tồi. Đó là Đức chúa Giê – xu.

Vị thứ ba  nói:  đối với con người mọi thứ đều tồi tệ bởi vì mỗi người có chỗ này (chỉ tay vào túi quần) là rất tồi. Đó là Các Mác.

Vị thứ tư  nói:  đối với con người mọi thứ đều tồi tệ bởi vì mỗi người có chỗ này (chỉ tay xuống dưới thắt lưng) là rất tồi. Đó là Freid.

Còn vị thứ năm nói:  đối với con người mọi thứ không đến mức tồi tệ lắm bởi vì tất cả đều tương đối. Đó chính là cụ Einstein.

theo adme.ru


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề