Tại Hoa kỳ giá dầu mỏ sẽ giảm tới mốc 50$/thùng.

Người  đứng đầu Cơ quan Thông tin Năng lượng thuộc Bộ Năng lượng Adam Seminiski cho phép sự sụp đổ của giá dầu thế giới đến $ 50. mỗi thùng.

Điều này ông nói với các phóng viên, theo Bloomberg.

Ông cho biết dầu sẽ tiếp tục giảm giá, và theo dự tính của các nhà phân tích, giá dầu thô WTI giảm xuống $ 62. mỗi thùng vào giữa năm 2015. Và đối với giá $ 50, nó cũng là từ “lĩnh vực có khả năng.”

“Chúng tôi đã nhìn thấy mức cao, khi giá dầu mỏ chỉ $ 150. Saw giảm 25-30 đô la. Vào thời điểm khi giá dầu mỏ chỉ $ 150, có rất nhiều người nghĩ rằng giá sẽ tăng lên đến $ 200. Tôi chưa bao giờ không tin” – ông nói thêm.

http://cripo.com.ua/


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề