Ông Việt Nam gặp ông Tây (Giải trí nhé cả làng!!!)

1Ông Việt Nam mới học tiếng Anh vô tình đụng phải ông Tây nên nói:“I’m sorry”

Ông Tây cũng lịch sự: “I’m sorry too”

Ông Việt Nam nghe xong vội vàng: “I’m sorry three”

Ông Tây nghe thấy lạ quá hỏi: “What are you sorry for?”

Ông VN làm luôn: “I’m sorry five”.

Ông Tây lo lắng hỏi ông Việt Nam “Sorry, are you sick”.

Ông VN vẫn thản nhiên “I’m Sorry Seven”.

Ông Tây tức lắm trợn mắt hỏi “Sorry, do you intend to count to eight?”.

 

Ông Việt Nam kiên nhẫn “I’m sorry nine”…

Ông Tây ngọng luôn “Then..then…”

Ông Việt Nam “I’m sorry eleven…”

Ông Tây  😐 !!!

Sự khác biệt ở những cô gái

Sự khác biệt ở những cô gái tuổi 8, 18, 28, 38, 48 và 58 là gì?

8 tuổi – Bạn đưa nàng lên giường và kể cho nàng một câu chuyện.

18 tuổi – Bạn kể cho nàng một câu chuyện và đưa nàng lên giường.

28 tuổi – Bạn không cần kể câu chuyện nào và đưa nàng lên giường.

38 tuổi – Nàng kể cho bạn một câu chuyện và đưa bạn lên giường.

48 tuổi – Bạn kể cho nàng một câu chuyện để tránh phải lên giường.

58 tuổi – Bạn ở lỳ trên giường cả ngày để tránh phải nghe câu chuyện của nàng.


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề