Nhà máy in 3D tại Odessa, hợp đồng với General Electric và khoản đầu tư 2 triệu đô la. Lịch sử khởi nghiệp Kwambio

Một bài báo rất hay về kinh nghiệm và thành công trong khởi nghiệp: đam mê, những ý tưởng táo bạo dựa trên thành tựu của khoa học kỹ thuật để nối tiếp sáng tạo và thành công.