Không để ba ông trưởng phòng chỉ huy một chuyên viên

Chiều 9-12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo nghị quyết quy định thành lập và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội.

Theo đó, việc thành lập văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội ở các tỉnh, thành sẽ được thực hiện trên cơ sở tách văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, thành.

Theo dự thảo nghị quyết, văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội có chánh văn phòng, phó chánh văn phòng và có 2 phòng là phòng tổng hợp và phòng hành chính – tổ chức – quản trị.

Ông Nguyễn Văn Phúc, phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, bày tỏ lo ngại việc thành lập văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội như trên sẽ dẫn đến phình biên chế, vì ở đây văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội được quy định là cơ quan tương đương cấp sở, và rồi ông chánh văn phòng cũng có ôtô…

Tham gia ý kiến, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thẳng thắn đề nghị không được để xảy ra trường hợp hai, ba ông trưởng phòng, phó phòng chỉ huy một chuyên viên.

Phải quy định rõ văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội chỉ có một chánh văn phòng, một phó văn phòng và các chuyên viên, không thành lập các phòng, nghĩa là không có các trưởng, phó phòng.

Biên chế của văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội cũng chỉ khoảng dưới 10 người, nơi nào đông đại biểu thì 8 người, nơi bình thường chỉ 6 người.

Chánh, phó văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội sẽ do chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bổ nhiệm sau khi thống nhất ý kiến với trưởng đoàn đại biểu Quốc hội.

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Nương cho biết thực tế hiện nay ở các tỉnh thì văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội đều đã có tổ chức cấp phòng, tỉnh nhiều có 8 phòng, tỉnh ít nhất cũng tới 3 phòng, thường thì có chánh văn phòng, hai phó chánh văn phòng, nhìn chung nguyện vọng của các tỉnh là muốn có “phòng”.

“Chốt” lại phiên thảo luận về nội dung nêu trên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dứt khoát: “Không có phòng”.

Nguồn tuoitre.vn


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Cùng chủ đề