Hơn một nửa số người Nga (56%) sẵn sàng chia sẻ thu nhập của mình với đất nước trong trường hợp có chiến tranh

Các dữ liệu thăm dò ý kiến ​​cho thấy hơn một nửa số người Nga (56%) sẵn sàng chia sẻ thu nhập của mình với đất nước trong trường hợp có chiến tranh.

Gần 39% người Nga đã sẵn sàng để chuyển giao một phần tư thu nhập từ tiền gửi của họ với nhà nước, 17% số người được hỏi sẽ cung cấp cho nhu cầu quân sự ít hơn một phần tư thu nhập.

31% số người trả lời là không sẵn sàng chia sẻ thu nhập của họ với nhà nước, ngay cả khi Nga tham gia chiến tranh.

65% số người được hỏi sẽ ủng hộ quyết định của những người thân của họ đi ra trận nếu cần thiết. Trong số này, 49% sẽ tư vấn cho người thân của họ để đi thẳng ra trận, 16% đã có thể khẳng định rằng muốn người thân làm việc ở hậu phương, xa tiền tuyến. Có 15% người Nga sẽ khuyên người thân không đi đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Nhìn chung, mức độ tinh thần yêu nước, được xếp hạng bởi các nhà xã hội học, giảm 10 điểm từ mùa thu năm 2014, khi con số này là ở mức 72 điểm. 80% người Nga tự gọi mình là người yêu nước, trong đó 46% – “chắc chắn”, 34% nói rằng họ ” tự cảm thấy mình là người yêu nước”. Có 18% số người được hỏi đã thừa nhận không có tinh thần yêu nước.

Nói chung, như các nhà nghiên cứu lưu ý, “phông tình cảm với đất nước đã trở nên tích cực hơn trong vài năm qua”. Phần lớn những người được hỏi cảm thấy những cảm xúc tích cực đối với Nga: 36% số người trả lời cảm thấy đối với đất nước – hy vọng, 32% – sự tôn trọng và 24% – tình yêu. Sự ngưỡng mộ đối với đất nước chỉ có 9%.

Trong tháng giêng đã được thông báo rằng chính phủ Nga trong năm năm tiếp theo sẽ dành hơn 1,6 tỷ rúp cho việc giáo dục lòng yêu nước của nhân dân. 1,57 tỷ rúp được cung cấp cho mục đích này từ ngân sách nhà nước.

Trong các chương trình được chính phủ thông qua dưới tên gọi là “giáo dục yêu nước cho công dân của Liên bang Nga trong những năm 2016-2020” chính quyền có ý định để dân chúng thấm nhuần cảm giác của lòng trung thành với Tổ quốc và sự sẵn sàng để bảo vệ lợi ích của đất nước.

theo bbc.com

Theo các số liệu mới nhất của VTsIOM, 49% công dân Nga “sẵn sàng hy sinh một phần tiền tiết kiệm của họ với các khoản vay của chính phủ quân sự trong trường hợp có chiến tranh.” Nhà báo Sotnik-TV diễu hành qua các đường phố của Moscow trong việc tìm kiếm những người yêu nước hào phóng và quân sự trung lập. Nhưng với tất cả các yêu cầu và lời hô hào đã gặp phải lời từ chối cương quyết các quyên góp để chi tiêu quân sự cấp bách.

Xem cuộc thăm dò Sotnik-TV: Sẽ không góp xu nào cho chiến tranh


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 




Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề