Gref: Nga – quốc gia bị thua cuộc

Khoảng cách công nghệ vẫn có thể được khắc phục, nếu chúng ta bắt đầu với việc cải tổ tận gốc rễ giáo dục.

Nga đã đánh mất sự cạnh tranh trong nền kinh tế toàn cầu, và sự lạc hậu của nó so với các nước tiên tiến đang đe doạ lớn hơn trong cuộc cách mạng công nghiệp, chủ tịch của Sberbank German Gref hôm qua cho biết tại diễn đàn hội thảo Gaidar “Tương lai là không thể”. Theo ý kiến ​​của ông, sự kết thúc của thế kỷ dầu đã bắt đầu và cơ hội duy nhất của đất nước – bộ ba của “khoa học – giáo dục – kinh doanh” bằng cách thay đổi tất cả các cơ quan nhà nước, Anatoly Chubais  chuyển tải lời của Gref. Cụm từ chính xác – “một sự thay đổi căn bản trong chất lượng của các các cơ quan nhà nước”, Gref cho “Vedomosti ” biết thông qua đại diện.

“Chúng ta đã đánh mất sự cạnh tranh, chúng ta phải trung thực. Và đây là sự nô dịch công nghệ – chúng ta là một trong số những nước bị thua thiệt, trong danh sách các nước đang đi xuống. Những nước và những người đã biết quản lý để thích ứng đúng lúc và đầu tư vào nó – họ là người chiến thắng. Các quốc gia không kịp thời để thích ứng với nền kinh tế của riêng mình, và với toàn bộ hệ thống xã hội, và tất cả các tổ chức – họ sẽ phải thất bại. Khoảng cách sẽ lớn hơn thời điểm của cuộc cách mạng công nghiệp cuối cùng “- RNS chuyển lại lời của Gref.

Để khắc phục tình trạng này, ông kêu gọi bắt đầu một sự thay đổi sâu sắc mô hình giáo dục – từ mẫu giáo đến trung học, từ bỏ “hệ thống giáo dục – nhồi nhét bởi khối lượng lớn thông tin cho con trẻ của Xô Viết cũ” và tham gia vào cuộc cách mạng công nghệ. Chuyển đổi mô hình i-learning hiện tại không giải quyết được vấn đề, ông nói. “Tôi không tin vào thứ khoa học mà không được kết nối với thực tiễn giáo dục, không được kết hợp với thực hành, vào thứ kinh doanh, mà không liên kết đến khoa học và giáo dục”, – chủ tịch của Ngân hàng tiết kiệm nhận định.

Nguyen Hong  (theo Vedomosti)


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề